Nyttig information

Indholdsfortegnelse

Gældende bestemmelser for området

Gældende lokalplaner for området: 4-4-114 samt 4-4-102 

Lokalplan nr. 4-4-102 blev med vedtagelsen af lokalplan nr. 4-4-114 ophævet. Punkt 11 – Grundejerforening i lokalplan nr. 4-4-102 er dog fortsat gældende.

Følg med på Aalborg Kommunes hjemmeside. Her kan de til enhver tid gældende lokalplaner for kommunen og startredegørelser (kommende lokalplaner) tilgås.

Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Universitetsparken

Administrator

G/F Universitetsparken administreres af:

ProDomus/Aalborg Grundejerforening

Boulevarden 11, 1.

9000 Aalborg

Telefon: 98 12 05 00

E-mail: info@prodomus.dk

ProDomus står for den daglige administration af G/F Universitetsparken, herunder opkrævninger, betalinger m.v.

Renovation, vand og varme

Har du spørgsmål vedr. affald, manglende afhentning, ingen varme eller vand – så kontakt Aalborg Forsyning. Inden du ringer kan du evt. se Aalborg Forsynings driftsinformaton.

Affaldsmolokker på Tinbergens Alle
Ved p-pladsen på Tinbergens Alle (mellem lejlighederne og rækkehusene) er der placeret to affaldsmolokker; en til restaffald og en til papir/pap. Affaldsmolokkerne anvendes af rækkehusene beliggende Tinbergens Alle 61-97, som grundet adgangforholdene ikke har egne affaldscontainere, og udgifterne til tømning, vedligeholdelse mv. afholdes således af ejerne af de pågældende rækkehuse via grundejerforeningen, som rent administrativt har påtaget sig at gennemfakturere udgifterne til ejerne af de pågældende rækkehuse.

Ved behov for reparation af eller reservedele til molokkerne kan der rettes henvendelse til Aalborg Forsyning, Renovation på tlf. 9982 8299 eller e-mail renovation@aalborgforsyning.dk.

Den enkelte beboer, herunder navnlig ejerne af rækkehusene Tinbergens Alle 61-97, som dagligt benytter molokkerne, kan med fordel selv rette henvendelse til Aalborg Forsyning ved behov for reparation, reservedele og andet og opfordres således hertil. Ved reparation og andet, som medfører udgifter for ejerne af rækkehusene beliggende Tinbergens Alle 61-97, adviseres grundejerforeningens bestyrelse, som via administrator underretter de berørte ejere. Kontaktoplysningerne til bestyrelsen kan findes under menuen kontakt.

Ved henvendelse fra Aalborg Forsyning til grundejerforeningen vil henvendelsen, såfremt den vedrører affaldsmolokkerne, blive videreformidlet til ejerne af rækkehusene beliggende Tinbergens Alle 61-97. Grundejerforeningen anser sig som udgangspunkt ikke for ansvarlig for opfølgning på henvendelsen.

Kort over området

Bemærk: Kortet er kun en skitse – så det er ikke 100% sådan området ser ud i dag. Tinbergens Alle

Sommervedligehold – oversigt

Vintervedligehold – oversigt