Velkommen

G/F Universitetsparken er grundejerforeningen for området ved Tinbergens Alle. Boligerne i området er en blanding af Villaer, rækkehuse og kædehuse – senere også lejligheder. Grundejerforeningen er for alle grundejere på Tinbergens Alle. Foreningen varetager de forskellige fælles forpligtigelser og opgaver – så som vedligeholdelse af området, snerydning, belysning mm.

Foreningen blev startet op i sommeren 2015. Er der spørgsmål til forningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsen – find kontaktoplysninger på kontakt siden

Der er mere information og links til information om området på siden nyttig information. Her kan du også finde kontaktoplysninger til de forskellige leverandøre og håndværker vi bruger i foreningen.

…og til nye medlemmer af foreningen – velkommen til :-)

Nyheder


Tilplantning af fællesarealer

Nu er tilplantningen af fællesarealerne i gang. Så kommer vi et skridt nærmere færdiggørelse og overdragelse til grundejerforeningen.


Ny hjemmeside online

Så er hjemmesiden opdateret med nyt design.