Velkommen

G/F Universitetsparken er grundejerforeningen for området ved Tinbergens Alle. Boligerne i området er en blanding af villaer, rækkehuse, kædehuse og lejligheder. Grundejerforeningen er for alle grundejere på Tinbergens Alle. Foreningen varetager de forskellige fælles forpligtigelser og opgaver – så som vedligeholdelse af området, snerydning, belysning mm.

Foreningen blev startet op i sommeren 2015. Er der spørgsmål til foreningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsen – find kontaktoplysninger på kontakt siden.

Der er mere information, kort over området og links til information om området på siden nyttig information. Her kan du også finde kontaktoplysninger til de forskellige leverandøre vi bruger i foreningen.

…og til nye medlemmer af foreningen – velkommen til

Nyheder


Asfaltarbejde mm. i uge 45

Det blev så ikke i uge 44, der blev lavet asfalt – pga. regnen kunne de ikke gøre det. Vi har fået oplyst at de i stedet begynder tirsdag d. 7/11 kl 7:00. De starte med stierne og med at fjerne opkørsler.

Dvs. fra på tirsdag kl. 7:00 kan det være perioder, hvor man vil skulle holde og vente på at komme ind og ud af vejen, og muligvis enkelte tidspunkter, hvor der kan være helt spærret. De forventer at være færdige fredag.

Man kan overveje at parkere sin bil på modsatte side af Alfred Nobels vej, hvis man vil være sikker på at komme ind og ud. Derudover er det VIGTIGT at de enkelte husejere IKKE har byggematerialer, biler, trailere eller andet parkeret på vejen!


Asfaltarbejde mm. i uge 44

I uge 44 bliver der lavet asfalt på den nye vej i området, lavet kansten + fortov og der bliver lagt sidste lag asfalt på stierne. Der bliver lavet opkørsler ved et plans rækkehusene – også en handicap opkørsel.

Dele af området vil være lukket for trafik i uge 44 – der kommer nærmere information fra 2E i din postkasse, men vær også lige selv opmærksom på det.


Referat fra bestyrelsesmøde

Så er der referat klar fra seneste bestyrelsesmøde. Find det under referater


Lys over land...

Vi er blevet lovet at gadelyset bliver tændt mandag d. 18/9 – det er dog først om ca. 8 uger de sidste reparationer bliver lavet. Så lyset kan stadig være ustabilt i de næste uger. Vi har en kontakt vi kan ringe til, hvis det sker – så giv bestyrelsen besked.