Velkommen

G/F Universitetsparken er grundejerforeningen for området ved Tinbergens Alle. Boligerne i området er en blanding af villaer, rækkehuse, kædehuse og lejligheder. Grundejerforeningen er for alle grundejere på Tinbergens Alle. Foreningen varetager de forskellige fælles forpligtigelser og opgaver – så som vedligeholdelse af området, snerydning, belysning mm.

Foreningen blev startet op i sommeren 2015. Er der spørgsmål til foreningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsen – find kontaktoplysninger på kontakt siden.

Der er mere information, kort over området og links til information om området på siden nyttig information. Her kan du også finde kontaktoplysninger til de forskellige leverandøre vi bruger i foreningen.

…og til nye medlemmer af foreningen – velkommen til

Nyheder


Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Så er referatet fra den ekstraordinære genralforsamlingen langt online. Der blev stemt om placering af legeplads, overdækning af tagterasser og ændring af valg til bestyrelse, så hele bestyrelsen ikke skiftes på en gang.

Find det under referater


Referat fra generalforsamling

Så er referatet fra genralforsamlingen langt online. Find det under referater


Referat fra bestyrelsesmøde

Så er referatet fra det seneste bestyrelsesmøde klar. Find det under referater


Ny bestyrelse + status på området

Så er vi i gang

Den nye bestyrrelse har nu afholdt det første møde. De fleste emner var overdragelse fra den gamle bestyrelse + opfølgning fra generalforsamlingen – referat følger. Kontaktoplysninger til bestyrelsen kan findes på kontakt siden

Færdiggørelse, status

  • Asfalt på stierne mangler stadig at blive lavet – det bliver nok først når der bliver lidt varmere
  • Belysning er ustabil – 2E har en tvist med deres leverandør, så er vi kommet i klemme! Afventer stadig afgørelse.
  • Revnede/ødelagte fliser bliver skiftet, kantsten rettes når området er færdigbygget
  • Beplantning af fællesområdet er færdig nu – dog mangler der enkelte udbedringer af græsarealer efter TV2 åbent hus arrangementet.